Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ
 Online: 001
 Hits 000758347
Trạm trộn 75 - 500 m³/h
Trạm trộn 500m3/h
Trạm trộn 250m3/h
Trạm trộn 250m3/h
Trạm trộn 250m3/h
Silô chứa liệu
Tủ điện điều khiển
Phễu chứa cốt liệu
Tủ điện điều khiển
  
  


Bê tông cọc đất


Trạm cân 50 đến 80 tấn


Trạm cân 80 đến 150 tấn


Cổng trục VINAMAC


Cân ôtô


Máy nghiền sàng đá năng suất 80 – 350 tấn/h


Trạm trộn 30 - 60 m³/h

 

  Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ | Webmail