Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ
 Online: 001
 Hits 000758365
Silô chứa liệu

 

 

"Với yêu cầu cụ thể , xin hãy liên hệ với chúng tôi."
Cối trộn trục đứng cưỡng bức
Vít tải Xi măng
Phiễu chứa liệu
Cối trộn bê tông hai trục ngang
  
  


Bê tông cọc đất


Trạm cân 50 đến 80 tấn


Trạm cân 80 đến 150 tấn


Cổng trục VINAMAC


Cân ôtô


Máy nghiền sàng đá năng suất 80 – 350 tấn/h


Trạm trộn 30 - 60 m³/h

 

  Trang chủ | Giới thiệu | Sản phẩm | Dịch vụ | Tin tức | Liên hệ | Webmail